Формуляр за електронна административна проверка

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА:

Административната проверка може да бъде извършена и онлайн, като всеки желаещ да премине електронна административна проверка трябва

1.    Да свали от интернет страницата на състезанието формуляра

2.    Да попълни формуляра

3.    Да изпрати попълнения формуляр до организатора на peshtera@rallysprint.eu до 16.04.2021 г., петък, 17:00 ч.

 4.    По време на административната проверка представител на състезателя да представи свидетелствата за правоуправление на пилота и навигатора и да потвърди попълнените във формуляра за ел. административна проверка данни